دانش‌افزایی در راه شایستگان

 مؤسسه فرهنگی راه شایستگان ، از سال ۱۳۸۰ ، بخش فرهنگی خود را به صورت رسمی پایه گذاری نمود، یکی از مسئولیت های مهم این بخش توجه به  ” دانش افزایی ”  بوده و هست.

دانش افزایی مؤسسه ، به عنوان شرط” حیات ، دوام و بقا ” روح پویایی امر تربیت و آموزش مؤسسه را به نمایش می گذارد و در سه راس هرم ( دانش آموز ، والدین و مربیان) تعریف گردیده و در هر سال تحصیلی ، با توجه به شرایط همان سال ، نیازسنجی شده و در مقاطع تحصیلی مختلف با اهداف ذیل ارائه می گردد.

اهداف

 • ارتقای مهارت های حرفه ای
 • ارتقای کیفی سطح دانش نظری و عملی معلمان
 • ایجاد فرصت های کسب تجربه
 • هم افزایی از طریق به کارگیری خردجمعی
 • استفاده بهینه از دانش سازمان یافته و جذب سرمایه دانشی معلمین و اساتیدمحترم
 • ارتقای سطح دانش تئوری و نظری والدین
 • ارتقای سطح برقراری ارتباط مؤثر والدین با فرزندان
 • دغدغه مند ساختن اذهان اولیا ، جهت مسایل تربیتی  و تلاش برای ارائه راهکارهای نوین
 • ایجاد فرصت برای حضور والدین و هم افزایی دانش و تجربه آنان
 • آگاهی بخشی به والدین در ارتباط با محیط آموزشی فرزندانشان و برقراری ارتباط مؤثر و دوسویه با اولیای مدرسه
 • آشنا سازی دانش آموزان با مسایل تربیتی جامعه در حد نیاز سنی آنها
 • ارتقای سطح درک اعتقادی دانش آموزان و برقراری نسبت با مولفه های عصر حاضر
 • آگاهی بخشی و بیان هشدارها و تحذیرها

ویژگی‌ها

 • از سال ۱۳۸۲ تاکنون بالغ بر صد دوره آموزشی (نظری ، عملی و کارگاهی) ، در مؤسسه راه شایستگان ، طراحی ، برنامه ریزی و اجرا گردیده است .
 • استفاده از مجرب ترین اساتید بنام ، معتبر و صاحب نظر کشور ، یکی از مهم ترین ویژگی های اعتباری برگزاری دوره های دانش افزایی مؤسسه راه شایستگان می باشد.
 • همسان سازی عناوین دوره های دانش افزایی مؤسسه ، با عناوین آموزشی دانشگاه های معتبرکشور نظیر: دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی از دیگر مزیت های دانش افزایی مؤسسه می باشد.
 • به شرکت کنندگان در کلیه دوره های آموزشی دانش افزایی مؤسسه ، گواهی نامه داده شده و در مدارک رسمی و استخدامی آنها گنجانده می شود.
عناوین دوره‌ها

روانشناسی

(رشد – شخصیت – یادگیری- تربیتی)

مشاوره

(بالینی-تحصیلی)

تکنولوژی آموزشی

برنامه ریزی درسی

اختلالات یادگیری

روش‌های نوین تدریس

تفکر

شناخت دوره بلوغ

تغدیه

تربیت جنسی

تاب‌آوری

آسیب‌های اجتماعی

اعتقادی

(تربیت از دیدگاه نهج البلاغه)- (هویت دینی)

نمایش

رسانه

دوره‌های دانش‌افزایی - موسسه

دکتر عبدالعظیم کریمی

دکتر آرانی

دکتر فیاض‌بخش

دکتر خوئی

دوره‌های دانش‌افزایی - دبستان
دوره‌های دانش‌افزایی - متوسطه