پیش‌دبستان راه شایستگان

در این مقطع سنی، (دوره پیش از دبستان) که امروزه خود به دو دوره آموزشی تقسیم می شود، بیش از هر زمان دیگر فطرت توحیدی کودک آماده ی شکوفایی است و ساختار شخصیتی او پایه ریزی می گردد. اساس آموزش ها از حیث اهداف، محتوا و فعالیت ها می بایست با رویکرد « شکوفایی فطرت الهی»، در محیط کاملا تجربی، جذاب و آزاد، همراه با انتخاب و تقویت حواس طبیعی پنج گانه کودک  طراحی و تدوین گردد.

در این زمان اگر کودک بتواند به صورت خود انگیخته، فعال و خودرهبر، مکنونات قلبی، حسی و درونی اش را، در فعالیت های منتخب، آزادانه بیان کند و بدون هیچ گونه فشار تایید و تفسیر، ارزیابی و کنترل رفتار، به اکتشاف دست بزند و گام در مسیر تحول شناخت و یافتن شخصیت فردی خود بردارد و همین حین، محیط پیرامونش اعم از: خانه و مدرسه و اجتماع را، کنجکاوانه اما آهسته و به تدریج درک کند، هم شناخت شرایط فردی خودش، او را به شناخت تعاملات اجتماعی رهنمون می نماید و هم تعاملات اجتماعی زمینه ساز تحولات شخصی و شخصیتی او را فراهم می سازد. از این رو در رویکردهای آموزشی و تربیتی این دوره، علاقمندسازی هوشمندانه و خودانگیخته کودک برای مشارکت فعال در فعالیت های فردی و گروهی در نظر گرفته می شود. تلاش بر بروز خلاقیت های فطری و استعدادهای بالقوه و شکوفایی ذوق هنری، از مهم ترین رویکردهای تدوین و طراحی فعالیت ها برای این گروه حساس و شکوفاندن بذرهای قدسی وجود آنان است.
اگر بر اساس هرم نیازهای مازلو ، اگر براساس توجه به هوش های چندگانه گاردنر و هوش هیجانی کودک، ساختار برنامه های آموزشی را بچینیم و در این میان عنصر اصلی در وجود کودک را هماهنگ با طبیعت و نظام فطری و خلقتی اش دریابیم و محترم و مهم بشماریم و نظامی فکری و معنوی کودک را بدون دخل و تصرف و دستکاری سازمان دهی کنیم، و در مسیرسلامت جسمی و روحی و عاطفی او فعالانه گام برداریم، والدین ایشان را هم به مشارکت گرفته و در مسیر فطری او، با خودمان هم هدف سازیم، شاید بتوان گفت قدمی در راه انجام مسئولیت های آموزشی که خداوند از سر لطف بر گردن ما نهاده است، برداشته ایم.
با توصیفات فوق، مگر می شود کودکی فطری بار بیاید و نخندد؟ مگر می شود کودکی معنوی بار بیاید و سالم نباشد؟ مگر می شود خود انگیخته باربیاید و کنجکاو نباشد؟ مگر می شود ذوق هنری او بیدار شود و عاطفی نباشد؟ مگر می شود در مسیر طبیعت­اش، حواسش را تحریک و تهییج کرد و علاقمند به کسب دانایی نشود؟ مگر می شود دست مداخله گر و سوگرفته بزرگسال را، از پرواز او، کوتاه کرد و او بنده عاشق خدا نشود و بندگی نکند و لذت اوج گیری در مسیر خدایش را نچشد؟
و تلاش ما مربیان براین است که هرچند مختصر، هرچند کوتاه، هرچند در حد و اندازه وسع، گوشه ای و تنها گوشه ای از لذت فطری بهشتی وجودیشان را به فرزندانمان بچشانیم و احساس رضایت و خوشایندی را در چهره و نگاه ایشان از سویدای وجود دریابیم .
برنامه ها و فعالیت های دوره ی پیش دبستانی در این موسسه، برای هر دو دوره ، از حیث کلی یکسان و از حیث محتوای مهارتی و دانشی متفاوت است و به صورت سطح بندی شده، به اجرا در می آید، ممکن است ماهیت و ساختار اصلی یک فعالیت در هر دو دوره از نظر اجرا و انجام کار توسط فرزندان عزیزمان مشابه به نظر بیاید، زیرا مکان، مواد و شرایط اجرای آنها یکسان است اما حتما برای آن فعالیت، اهداف آموزشی لایه ای در نظر گرفته شده و کودکانمان با توجه به هدف از پیش تعیین شده، کار خود را پی می گیرند. تلاش می شود اهداف خرد در دوره دوم پیش دبستان، تا حدی به آموزش رسمی در پایه اول نزدیک شود.
معرفی فعالیت های آموزشی
فعالیت های آموزشی -فصل پاییز(۱)
فعالیت های آموزشی -فصل پاییز(۲)

همچنین فرآیند تولید این فعالیت ها با نگاهی تلفیقی  به حوزه های یادگیری ریاضی، علوم، تربیت بدنی، دینی، اجتماعی، هنر و ……طراحی شده و با روش های  فعال و با هدایت مربّی به اجرا در می آید.

اخبار
برنامۀ روزانه