ما معتقدیم با تغییر خود دنیا را متحول می‌کنیم

آشنایی علمی دانش آموزان با علوم مختلف زیست شناسی، شیمی،فیزیک، زمین شناسی به جهت افزایش درک محیط پیرامون زندگی.

بدنبال اهداف کلی و برای روبه رو کردن دانش آموزان با موقعیت ها و پرورش توانائی های آنها موسسه از امکانات وسیع وگسترده ی آزمایشگاهی به تفکیک برخودار می باشد که عبارتند از:

  • آزمایشگاه فیزیک
  • آزمایشگاه شیمی
  • آزمایشگاه زیست

هر آزمایشگاه دارای کلیه وسایل و ابزار تخصصی مربوط به خود و فراتر از نیازهای فعلی دانش آموزان می باشد و هم چنین کلیه میز های کار دانش آموزان دارای سیستم آب و گاز و برق به طور جداگانه است.

فعالیت های آموزشی
فعالیت های فرهنگی
میلاد حضرت معصومه (ع)
مراسم شب یلدا
فعالیت های فرهنگی متوسطه دو
اهدای هدایا به پرستاران گرامی
میلاد امام حسن مجتبی (ع)
اخبار