فناوری اطلاعات در راه شایستگان

موسسه فرهنگی راه شایستگان از سال  ۱۳۷۱ تاکنون ، به منظور ایجاد سواد فناورانه ، مدیریت جامع منابع انسانی و ابزاری ،کیفیت بخشی به شیوه‌­های آموزشی و پرورشی و نوآوری­های آنها ، بهره‌­گیری از تحقیقات علمی ، دست یابی سریع تر به مهارت­های پایه و بنیادی تفکر ، توانایی برقراری ارتباط با جهان در زمینه­‌های علوم و فنون و تکنولوژی ، به کارگیری روش­های نوین تدریس ، شناخت رسانه و آسیب­های آن ، تلفیق دانش و مهارت ، کاربرد تکنولوژی در پژوهش ، استفاده درست از ابزار فناورانه و در مجموع رسیدن به هدف والای توانمندی یادگیری هوشمند و کنترل پروژه­‌های دردست اقدام ؛ واحدهای مختلف فناوری را تجهیز ، و به روز رسانی نموده است.

از مهم ترین اهداف بخش IT در مؤسسه راه شایستگان توجه دقیق به رشد و توسعه علم و فناوری در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان ، معلمان محترم و سایر همکاران مؤسسه می باشد. به منظور دست یابی به اهداف ذکر شده ، این مؤسسه دارای امکانات زیر بوده و به مشتاقین این حوزه ، خدمت رسانی می نماید.

بخش فناوری اطلاعات مؤسسه در راستای بنا نهادن یک مدیریت جامع و عملیاتی با تدوین راهبردها، برنامه ریزی، تعریف و کنترل پروژه ها در تحقق اهداف مذکور فعالیت می نماید. تلاش هایی که تاکنون دراین زمینه به ثمر نشسته عبارتند از:

 • پیاده سازی Hosting جهت سرویس دهی در بستر اینترنت و اینترانت.
 • پیاده سازی دیوار آتش جهت افزایش کاربری شبکه و امنیت اطلاعات و جلوگیری از نفوذ مخرب­ها به درون شبکه .
 • فراهم نمودن پهنای باند مناسب برای ارتباط با شبکه جهانی اینترنت.
 • ایجاد شبکه داخلی بین کلیه مقاطع برای تسریع در انجام تعاملات و افزایش اطلاع‌­رسانی اثربخش بین واحدهای مختلف .
 • طراحی و پیاده سازی پورتال مؤسسه به نشانی: http://raheshayestegan.org
 • تهیه و پیاده سازی اتوماسیون مکاتبات اداری و اعلام نیازهای سخت افزاری و تعمیرات در پورتال به جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ و کمک به حفظ سرمایه های ملی.  
 • پیاده سازی Server Mail مجتمع جهت ارسال و دریافت نامه های درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی.
 • پیاده سازی برنامه ثبت نام جامع و بهره برداری از آن در کلیه مقاطع در حال اجرا .
 • مجهز کردن موسسه به برنامه تحت شبکه پاسارگاد برای کتابخانه های مقاطع .
 • فراهم آوردن پشتیبانی متخصصان این حوزه برای نگهداری و حفظ کار این منابع اطلاعاتی.
 • طراحی و پیاده سازی سرویس­های عمومی و قرار دادن آن در بستر شبکه اینترانت داخلی و اینترنت سامانه و اپلیکیشن.
 • مجهز کردن مؤسسه به سیستم های دوربین مداربسته و اطفاء حریق هوشمند.
اقدامات دوران کرونا ۲