هنرستان راه شایستگان

هنرستان راه شایستگان در سال ۱۳۹۴ با توجه به ضرورت ایجاد محیطی سالم با هدف تربیت « دخترانی هنرمند و متعهد و متخصص» به عنوان عضو جدیدی از مجموعه راه شایستگان فعالیت خود را آغاز کرد. 

چشم انداز این عضو جدید ایجاد فضایی پویا ، علمی و فرهنگی است ، که با توجه به علاقه مندی  و استعداد دانش آموزان مسیر را برای یادگیری مستمر و پیشرفت ایشان فراهم نموده است . این هنرستان با دو رشته گرافیک و نقشه کشی معماری شروع به کار کرد و در حال حاضر بر روی رشته گرافیک متمرکز است.

در طی این چند سال ، فارغ‌التحصیلان این مدرسه در رشته‌های معماری، طراحی صنعتی،طراحی صحنه، نقاشی، طراحی لباس ، طراحی پارچه ، سینما و ادبیات نمایشی در دانشگاه‌های معتبر دولتی مشغول به تحصیل هستند.

فضا و امکانات آموزشی

تردیدی نیست فضای آموزش و تجهیزات یکی از مهم‌ترین عوامل توانمند‌سازی مدرسه است که نقش تأثیرگذاری بر کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان دارد. وجود این فضاها در مدرسه باعث جذابیت و لذت‌بخش بودن محیط مدرسه برای دانش‌آموزان می باشد و همین امر نقش عمده‌ای در افزایش یادگیری آنان دارد. استفاده از تجهیزات و وسایل کمک آموزشی می‌تواند تجارب عینی و واقعی را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد، دستیابی به نتایج فوری از آموزش را ممکن و یادگیری را اثرپذیر تر و دائمی کند. از این رو موسسه راه شایستگان همزمان با تاسیس هنرستان تمامی امکانات و فضاهای آموزشی مورد نیاز را برای هنرجویان تا مین نموده  است . این فضا ها شامل :

آتلیه عکاسی

کارگاه چاپ دستی

کارگاههای آموزشی : ( کارگاه گرافیک ، کارگاه مبانی هنرهای تجسمی ، کارگاه خوشنویسی و……)

نمونه کار دانش آموزان
مبانی هنرهای تجسمی
مبانی هنرهای تجسمی
طراحی ۲
خط در گرافیک
مبانی هنرهای تجسمی
خط در گرافیک
طراحی دو
خط در گرافیک

مبانی هنرهای تجسمی

نمونه کار دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

مبانی هنرهای تجسمی

نمونه کار دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

طراحی ۲

نمونه کار دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

خط در گرافیک

نمونه کار دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

مبانی هنرهای تجسمی

نمونه کار دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

خط در گرافیک

نمونه کار دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

طراحی دو

نمونه کار دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

خط در گرافیک

نمونه کار دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آموزش تذهیب و طراحی ماهی
نمونه کار دانش آموزان
زهرا صمدی فر
ثمین آجونی
زهرا صمدی فر
زهرا صمدی فر
آتنا اجزاچی

خوشنویسی، تکنیک قلم پارویی ،

 دبیر :سرکار خانم‌موسوی

سال دهم

تکنیک قلم پارویی

سال دهم ، سرکار خانم موسوی

تکنیک گواش

مبانی هنر های تجسمی ، تکنیک گواش ، موضوع ترکیب رنگهای گرم ، سال دهم ، سرکار خانم رستمی .

تکنیک گواش

زهرا صمدی فر ، مبانی هنرهای تجسمی ،تکنیک گواش ، سال دهم ، سرکار خانم رستمی .

تکنیک گواش

آتنا اجزاچی ، سال دهم ، درس مبانی هنرهای تجسمی ، تکنیک گواش ، سرکار خانم رستمی

tar1
tar2
tar3
tar4
tar5
tar1
tar2
tar3
tar4
tar5
taz1
taz2
taz3
taz1
taz2
taz3
tar1113
tar112
tar11
tar1113
tar112
tar11
tasr1
tasr2
tasr3
tasr4
tasr5
tasr1
tasr2
tasr3
tasr4
tasr5
WhatsApp Image 2021-01-23 at 12.53.16
WhatsApp Image 2021-01-23 at 12.53.38
WhatsApp Image 2021-01-23 at 12.53.57 (1)
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.31.02
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.16
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.17
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.23
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.25
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.29
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.31
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.16
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.17
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.23
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.25
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.29
WhatsApp Image 2021-03-01 at 11.32.31