پیش‌دبستان

پیش‌دبستان

خیابان کلاهدوز، خیابان شهید یارمحمدی، کوچه بهار، پلاک ۷، شماره تماس ۲۲۵۴۲۳۹۴

ابتدایی

ابتدایی

خیابان کلاهدوز، خیابان شهید یارمحمدی، کوچه بهار، پلاک ۷، شماره تماس ۲۲۵۴۲۳۹۴

دورۀ اول متوسطه

دورۀ اول متوسطه

خیابان کلاهدوز، خیابان شهید یارمحمدی، کوچه بهار، پلاک ۷، شماره تماس ۲۲۵۴۲۳۹۴
ورود به lms

دورۀ دوم متوسطه

دورۀ دوم متوسطه

خیابان کلاهدوز، خیابان شهید یارمحمدی، کوچه بهار، پلاک ۷، شماره تماس ۲۲۵۴۲۳۹۴
ورود به lms

آموزش مجازی معلمین

آموزش lms

معلمین گرامی که با محیط مودل و پلاگ این های موجود در آن آشنا نیستند می توانند با مراجعه به این بخش از فیلم ها و مستندات آموزشی استفاده نمایند.
ورود به lms