حفظ محیط زیست به عنوان یک مسئولیت مهم اجتماعی

هوالحفیظ

محیط زیست در نگاه مؤسسه فرهنگی راه شایستگان؛ امانتی الهی و حق مسلم آیندگان است که باید آن را تا بالاترین حد توان سالم نگه داشت و امانت را، به نسل‌های آینده تحویل داد، براساس چنین باوری، همه خدمت‌گزاران در مؤسسه تلاش می‌کنند از همان اوان کودکی، طی پروژه‌هایی از ساده تا پیچیده و تفکر برانگیز، مفهوم این باور و مسئولیت اجتماعی را، در زیر مجموعه پرورش مهارت‌های شهروند مؤثر و رشد اجتماعی دانش آموزان بگنجانند و در هر شرایط ممکنی روی این مفهوم، تمرکز نمایند.

این مؤسسه؛ با ایجاد فضاهایی برای کشت و زرع، که در آن هر کودک و نوجوانی در هر مقطع تحصیلی مسئول کاشت، نگه داری و برداشت محصول خود می شود، در یک مقیاس کوچک و امکان پذیر، محیط زیست خودساخته‌ای دارد و کم کم مراقبت از آن را تجربه می‌کند.

آلوده سازی محیط زیست توسط پلاستیک و استفاده نابجا و بی رویه از آن، عدم آشنایی با میزان تخریب این ماده مصرفی روزمره، هم؛ از دیگر دغدغه‌های اصلی آموزش حفظ محیط زیست فرزندان این مؤسسه است، دانش آموزان و به خصوص هفتمی‌ها، با ارائه پروژه‌های پژوهشی تلاش می کنند در رفع این بحران جهانی گام‌های مؤثری نظیر: (طراحی پوسترهای اطلاع رسانی، قراردادن سطل‌های تفکیک زباله، تولید و پخش فیلم مرتبط، شعارهای نه به پلاستیک، کاردستی با درهای بطری پلاستیکی، استفاده از ظروف قابل بازیافت، و…. )، بردارند و به اصلاح الگوی مصرف این ماده مخرب بپردازند.

اصلاح الگوی مصرف آب و حفظ این منبع حیاتی، از دیگر کنش‌های موسسه در آموزش نگه‌داری محیط زیست است.

در آینده نزدیک، سایر تلاش‌های مؤسسه در این حوزه مسئولیتی، به اطلاع دوستداران محیط زیست خواهد رسید.

فعالیت های دانش آموزان دبستان