آموزش­ های دائمی

فعالیت های آموزشی دائمی برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در سه شاخه اصلی  زیر، با توجه به اهداف کلان تربیتی مؤسسه در زمینه انواع رشد، به صورت مستمر (همراه ارزشیابی و ارائه کارنامه به والدین و برگزاری نمایشگاه( حضوری و مجازی) صورت می­پذیرد.)

  • زبان انگلیسی
  • هنر
  • فعالیت ورزشی ( آموزش شنا)
  • لازم به­ ذکر است که تعداد ساعات درسی، در همه دروس بین ۱ تا ۳ ساعت بیشتر از مصوبه آموزش و پرورش می­باشد، این امر به برای انجام کار بیشتر و عمیق­تر از سطح کتاب و فراتر از آن کمک شایانی می­کند.

نمونه کار آموزش ریاضی 

 ساخت پل ماکارونی 

نمونه کار آموزش ریاضی پایه سوم دبستان(الگویابی)