ویژگی آموزش در دبستان

آموزش  دبستان به علت نزدیکتر شدن به تفکر انتزاعی و رشد بیشتر عقلی در کودکان، از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است ، ما راه شایستگانی­ ها می­ کوشیم در آموزش به اصول زیر پای­بند باشیم:

  • ایجاد محیطی امن و بانشاط در همه زمان­ ها و مکان ­های آموزشی (مستقیم و غیرمستقیم).
  • فراهم سازی مسیر کشف و رشد استعدادهای دانش­ آموزان در همه موارد یاد دهی و یادگیری بدون دخل و تصرف.
  • مقدم سازی اصل پرورش بر آموزش و توجه به یادگیری و تربیت دینی و اخلاقی.
  • توجه کامل به رشد جسمانی با به­ کارگیری طرح درس­ های حرکتی.
  • توجه کامل به یادگیری فعالیت محور، شوق ­انگیز، پژوهش مدار ، اکتشافی، عملی، مهارتی، مشارکت پذیر و تعاملی.
  • توجه به سطح بندی مواد آموزشی و تکالیف مربوط به آن­ها.
فیلم آموزشی
ساختار آموزش
مشاوره تحصیلی

کلاس را به مثابه یک خانواده می­ پنداریم، خانواده­ ای که مادر ، همان معلم راهنمای دلسوز و آگاه به مسایل تربیتی است و خصوصیات این دوره سنی را می­ شناسد، اصول ارتباط با دانش ­آموزان، والدین و مربیانش را آموزش دیده است، در انجام امور و پی­گیری­ های آن­ها مجدانه عمل می­کند و همواره تلاش می نماید خوراک تربیتی و آموزشی تازه ­ای را برای فرزندانش تهیه کند. او ؛ مرجع اصلی ارتباط است.

طرح درس و روش تدریس

طرح درس ها در دوره دوم دبستان ما :

  • فعالیت محور ،
  • پژوهش محور ،
  • مهارت محوراست ، 
  • بر هوش­های چندگانه تمرکز دارد ،

و

ویژگی­ های روانشناسی رشد این گروه سنی در آن لحاظ می ­شود.

 

منابع آموزشی و آزمون ها

از ابزارهای مختلف کمک آموزشی، جهت عینی سازی مفاهیم مجرد در مراحل مختلف تدریس استفاده می­شود، در پایه­های پنجم و ششم به تدریج مرحله عینی­سازی محدودتر می­شود تا قدرت انتزاعی دانش­آموزان هم پرورش پیدا کند.

منابع نوشتاری، تحقیقی در اختیار معلمین محترم قرار می­گیرد تا ایشان با درایت و به تناسب نیاز از این منابع برای غنی­سازی تدریس، تکلیف و آزمون­های خود بهره­برداری نمایند و یا با استفاده از خلاقیت و مهارت­های معلمی خودشان، برای مدرسه منبع آموزشی تولید نمایند.

کلیه منابع آموزشی در دپارتمان­های تخصصی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

ارزشیابی

به منظور توجه هم ه­جانبه به نظم و برنامه­ ریزی آموزشی، بررسی روند یادگیری و رشد آموزشی و پرورشی دانش ­آموزان، و ارائه گزارش­ های دقیق و مستند به والدین محترم با ارزشیابی پیوسته که ( قبل، حین و بعد از تدریس) انجام می ­شود، مدرسه دارای شوراهای مختلف و دپارتمان ­های تخصصی در دروس می­باشد. در این شوراها،معلمین محترم، به صورت ماهانه شرایط دانش ­آموزان را رصد نموده و پس از گزارش به معلمین راهنما، درصدد ریشه­ یابی نقاط ضعف و رفع مشکلات احتمالی آن­ها برمی­ آیند و یا برای تقویت و آموزش عمیق­ ترشان اقدام می نمایند.

نمونه کار آموزش آنلاین

نمونه کار آموزش آنلاین درس ریاضی

نمونه کار عملی دانش آموز درباره شبیه سازی یا چگونگی عملکرد تارهای کشنده در گیاه