این فعالیت ­ها با نگاه موشکافانه تربیتی و مهارتی در راستای هماهنگی جسم و روح دانش­ آموزان، در محیطی شاد و دوستانه و در ساعات فوق برنامه، به همراه ارزشیابی توصیفی و کیفی صورت می پذیرد.

 

  • مهارت های تفکر: پایه ششم
  • خوشنویسی: ازپایه چهارم تا ششم
  • مهارت های کامپیوتری: از پایه چهارم تا ششم
  • مهارت های هنری(صنایع دستی ، دوخت و دوز، آشپزی،جعبه سازی، اوریگامی و…): از پایه چهارم تا ششم
  • آشنایی با زبان عربی: پایه ششم
  • نشست کلاسی: از پایه چهارم تا ششم
  • کتابخوانی: چهارم تا ششم ( یک جلسه در هفته به همراه معلم ادبیات )
  • پژوهش : چهارم تا ششم ( یک جلسه در هفته به همراه معلم علوم)
  • فعا­لیت­های ورزشی ( آموزش والیبال ، بسکتبال،فوتبال، تنیس، اسکواش و…)