در صورت تمایل به همکاری، دوستان دانش ­آموخته می توانند به صورت فعال و موثر، در زمینه­ های متنوع (تخصصی و مهارتی)، در محیط موسسه به فعالیت مشغول گردند.

آلبوم تصاویر
mo2
mo1
mo
mo2
mo1
mo