هرساله شاهد برگزاری مراسم افطار، به دعوت موسسه از دانش ­آموختگان هستیم؛ این مراسم معنوی، یکی ازخاطره ­انگیزترین گرده مایی­های حضوری دانش ­آموختگان می باشد.

آلبوم تصاویر
rr2
rr1
rr2
rr1