بهترین را انجام دهیم تا بهترین باشیم
IMG_8304
IMG_8305
IMG_8362
IMG_8304
IMG_8305
IMG_8362

کارگاه هنر ، مکانی است برای انجام فعّالیّت های متناسب با سطح توانایی دانش آموزان به منظور پرورش بینش هنری و زیباشناسی در آنها که اهداف زیر در آن دنبال می شود :

  • شناخت و درک زیبایی های جهان هستی و الهام گرفتن از آن در خلق ایده های هنری
  • پرورش قوه تخیّل و خلاقیّت هنری به منظور ایجاد صورت های ذهنی متفاوت و آفرینش آثار بدیع
  • کسب قابلیت عینیت بخشیدن به احساسات و ادراکات زیبایی شناختی در قالب آثار هنری
  • استفاده از مهارت های هنری برای فضا سازی محیط زندگی
  • احساس مسئولیت در قبال حفظ و پاسداشت میراث هنری
اخبار
زنگ تفریح در کتابخانه دبستان
دستاوردها و افتخارات