درس‌پژوهی در راه شایستگان

از بزرگترین و مهم­ترین دستاوردهای علمی تجربی مؤسسه فرهنگی راه شایستگان ، پس از سفر مدیران به کشور ژاپن، توفیق آشنایی پایدار با جناب آقای دکتر محمد رضاسرکارآرانی و آغاز ” درس پژوهی ” در موسسه از سال ۱۳۹۱  بوده و هست .

مؤسسه فرهنگی راه شایستگان، به عنوان ” اولین مدرسه دخترانه درس پژوه در ایران” ، با عناوین مختلف درسی ، نظیر : ریاضیات ، ادبیات ، زیست شناسی ، زبان انگلیسی، هدیه­های آسمان ، هنر ، تاریخ ، مطالعات اجتماعی و ….. به درس پژوهی پرداخته و سالی  ” دو”  بار به صورت حضوری از وجود دکتر آرانی در کلاس های درس و کلاس های درس پژوهی بهره می برد.

فرآیند درس پژوهی در مؤسسه ، از شروع تا پایان در هر دوره توسط بخش فرهنگی ، واحد سمعی و بصری ، ثبت و ضبط و پیاده سازی شده و در طی سال تحصیلی ، قبل از حضور دکتر آرانی ، برای ایشان ارسال می گردد، پس از دریافت دستورات لازم توسط ایشان، موارد به معلمان درس پژوه ابلاغ شده و آمادگی ادامه مسیر در حضور آقای دکتر آرانی فراهم می گردد.بدین ترتیب مؤسسه سالانه چندین درس پژوهی را در کارنامه آموزشی خود قرار می دهد.

مستندات درس پژوهی همکاران در هر مقطع تحصیلی آرشیو می گردد و قابل دسترسی برای همه همکاران حاضر در مؤسسه ، همکاران جدید و سایر علاقمندان می باشد.

اهداف درس پژوهی در مؤسسه راه شایستگان :

  • پیوستن به گروه های پژوهش فرآیند آموزش و یادگیری در جهان.
  • بهسازی آموزش و غنی سازی یادگیری.
  • هم سو سازی جریان آموزش در مؤسسه با فرهنگ آموزش جهانی و ارتقاء کیفیت آموزش.
  • به کار بستن مفهوم پداگوژی یا همان روش آموزگاری یا روش معلمی .
  • تغییر در رویکرد آموزش با به کاربست شاخه های مختلف پداگوژی شامل:

برنامه ریزی آموزشی و درسی، روش­ها و فنون تدریس ، فناوری و رسانه‌های آموزشی ، ارزشیابی و اندازه گیری در آموزش و مدیریت آموزشی .

  • افزایش قابلیت ­های فردی دانش آموزان و معلمان .
  • برقراری تعامل اثربخش میان آموزش مدرسه‌ای با زندگی اجتماعی.
  • تولید دانش حرفه ای در مدرسه.