کوتاه با خانواده

امام علی (ع): تعجب می کنم از کسی که در جست و جوی گمشده اش بر می آید، حال آنکه ” خود ”  را  گم کرده و در جست و جوی آن بر نمی آید.

  مهارت خود آگاهی

ارتباط و تعامل شما والدین محترم و مربیان فرهیخته، با ما خادمین موسسه، مسیر ساختن فردایی بهتر برای فرزندان عزیزمان را، هموارتر، نوگراتر و یادگیرنده تر می سازد. منتظر دریافت ایده های شما در موضوعات مطرح شده هستیم.

raheshayestegan@yahoo.com

کوتاه با خانواده
p-1
p-2
p-3
p-4
p-5
p-6
p-7
p-8
p-1
p-2
p-3
p-4
p-5
p-6
p-7
p-8
لحظه ای بیندیشیم
page-17
page-16
page-15
page-14
page-17
page-16
page-15
page-14
آرشیو