We Follow Procedures, Results Achieve Themselves

بدنبال آشنایی علمی دانش آموزان با علوم مختلف زیست شناسی، شیمی،فیزیک، زمین شناسی به جهت افزایش درک محیط پیرامون زندگی.و برای روبه رو کردن دانش آموزان با موقعیت ها و پرورش توانائی های آنها موسسه از امکانات وسیع وگسترده‌ی آزمایشگاهی به تفکیک برخودار می باشد که عبارتند از:

  • آزمایشگاه فیزیک
  • آزمایشگاه شیمی
  • آزمایشگاه زیست
Events and Calendar

Calendar

Events