برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

هفته کتاب و کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب وبزرگداشت کتاب،نمایشگاه کتاب از داستان های فارسی و ادبیات کهن و شاهنامه  و قصه ها ی ایرانی،داستانهای مذهبی و داستانهای خارجی به نمایش گذاشته شد،و از همه ی معلمین دعوت به عمل آمد ،کارت های دعوت توسط دانش آموزان آماده شد ودانش آموزان منتخب در پشت غرفه…

همایش بازاندیشی در آموزش برای غنی سازی یادگیری

همایش بازاندیشی در آموزش برای غنی سازی یادگیری                                           با حضور دکتر آرانی به عنوان معلم ٱخرین باری که در نقش یا رفتاری معلمی خود اندیشه و بازاندیشی کردید کی بوده است؟موضوع اندیشه یا بازاندیشی…